Hiển thị tất cả 6 kết quả

Cryo box là hộp dùng để chứa các ống lưu mẫu âm sâu

Cryo box dùng để đựng các ống âm sâu, được sản xuất bằng nhiều loại nguyên liệu khác nhau, có nhiều kích cỡ, và có khả năng chịu âm sâu lớn từ -196 °C đến +121 °C .

Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các trong tủ đông cơ học hoặc nitơ lỏng

Danh sách sản phẩm: