Bình xịt cồn 500ml dạng phun sương, dùng trong y tế và phòng thí nghiệm