Bộ kit PRPchuẩn không cần thực hiện bước hoạt hóa PRP khi điều trị trẻ hóa da

Khi điều trị trẻ hóa da, cho dù hoạt hóa hay không hoạt hóa prp trước khi tiêm vào da thì sau 6 tiếng sau chất prp sẽ tự động kích hoạt giải phóng chất tăng trưởng có trong nó một cách tự nhiên mà không cần phải dùng chất phụ da, hóa chất, hay chúng ta có thể gọi là prp hoạt hóa một cách tự nhiên.