Đĩa petri nhựa đường kính 90mm x chiều cao 15mm và 60mm x 15mm