Ống ly tâm nhựa 15ml và 50ml tiệt trùng Biologix

Được thiết kế để sử dụng chung với các loại máy ly tâm phổ biến hiện nay, ống ly tâm được dùng bảo quản mẫu hoặc chứa mẫu để tiến hành quay ly tâm, tùy theo mục đích sử dụng mà chúng ta có thể chọn các loại có thể tích khác nhau