Giấy lọc New Star 102 dùng lọc định tính, tốc độ lọc trung bình

Giấy lọc New Star 102 có tốc độ lọc trung bình được thiết kế hình tròn có thể gấp gọn để đặt trong lòng phễu lọc, thời gian lọc 35~70s, có nhiều đường kính khác nhau, mỗi sắp có 100 tờ.