Giấy lọc phòng thí nghiệm, giấy lọc định lượng New Star 202

Giấy loại không tro được làm từ bông vải có hàm lượng α-xenlulo gần 100%. Loại giấy lọc này được rửa bằng dung dịch axit để loại bỏ các tạp chất trong giấy. Hàm lượng tro nhỏ hơn 0,01%.