Lam kính hiển vi / Lamen kính hiển vi

Lam kính hiển vi được thiết kế hình chữ nhật, kích thước: 25.4 x 76.2mm (1″ x 3″), độ dày thủy tinh 1mm – 2mm, mỗi hộp có 72 miếng