Đĩa petri thủy tinh đường kính 90mm x chiều cao 15mm