Cryobox 100 vị trí / Nhựa PP / Nhiệt độ âm sâu -90 °C

Cryobox có thể đông lạnh và rã đông nhiều lần, thích hợp dùng chung với ống cryotube 0,5ml, 1,5ml hoặc 2,0ml

Danh mục: