Ống Cryotube 0.5ml, 1.5ml, 2.0ml, 5ml CryoKING – Ống lưu trữ mẫu âm sâu đến -196ºC

Được sản xuất bằng vật liệu Polypropylene dùng trong y tế có thể được đông lạnh và rã đông liên tục, Cryotube là loai ống dùng để chứa tế bào, lưu trữ mẫu tế bào gốc, chế phẩm sinh học…

Danh mục: ,