Cryo box cardboard / Giấy carton cao cấp / Nhiệt độ âm sâu -196 °C

Nhiệt độ làm việc: ổn định từ -196 °C đến 121 °C , chứa các ống vi sinh 0,5ml, 1,5ml, 2,0ml, 5ml và 10ml và ống ly tâm 15ml hoặc 50ml