Đĩa 96 giếng ( Semi-skirted PCR Plate) dùng cho máy PCR

Được làm chất liệu polypropylene dùng trong y tế, cũng giống như tấm microtiter plate dùng trong xét nghiệm Elisa, đĩa 96 giếng được chia làm 8 hàng chữ và 12 cột số, dễ dàng sử dụng với các loại pipet