Filter tip tiệt trùng 10ul-200ul-1000ul (Đầu típ có lọc tiệt trùng)

Kích thước đầu 10ul, 200ul và 1000ul, đóng gói tiệt trùng từng hộp, không phát sinh độc tố ngoại lai, bộ lọc ngăn ngừa nhiễm bẩn chéo và làm hỏng mẫu, đảm bảo mẫu chính xác

Danh mục: ,