Pipet nhựa 1ml và 3ml Biologix dùng để hút nhỏ giọt

Khi cần di chuyển chất lỏng với lượng thể tích nhỏ từ 1ml đến 3ml, thì pipet nhựa là dụng cụ đơn giản và hiệu quả nhất mà bạn có thể sử dụng

Danh mục: ,