Ca đong 100ml – 5lit Trung Quốc dùng đo lường pha chế thực phẩm

Sản phẩm được dùng để đo lường pha chế thực phẩm, sử dụng trong phòng thí nghiệm hoặc dùng cho nhiều mục đích khác nhau.