Giá để ống nghiệm inox 60 lổ, thích hợp cho các loại ống nghiệm 15ml