Máng nhựa chứa dung dịch 12 kênh dung tích 50ml – Dùng cho micropipet

Được làm bằng nhựa polypropylene (PP) chắc chắn, trong suốt cho phép dễ dàng xem nội dung bên trong