Cryogenic box 100 vị trí / Nhựa PC / Nhiệt độ âm sâu -196 °C

Cryogenic box được sản xuất bằng nhựa polycarbonate cứng cáp, kháng cồn và dung môi hữu cơ nhẹ về mặt hóa học.Thích hợp để bảo quản trong tủ đông cơ học hoặc nitơ lỏng