Cryotube 2ml Biologix – Ống lưu trữ mẫu âm sâu đến -86ºC

Được sản xuất bằng polypropylene chất lượng cao dùng trong y tế, được thiết kế để tự đứng được, vùng ghi chú rõ ràng trên thân ống và vạch chia màu đen.

Danh mục: ,