Máng nhựa đơn kênh 55ml dùng chứa dung dịch và dung môi hữu cơ nhẹ