Đầu tip pipet Watson 10ul – 200ul -1000ul – 5000ul (Nhật Bản)

Đầu tip pipet Watson có độ bám dính cực thấp nên hạn chế tối đa chất lỏng hoặc dung dịch bám dính trên thành ống.