Bình tia nhựa 250ml – 500ml – 1000ml Azlon

Bình tia nhựa được dùng để vệ sinh tẩy rửa những chổ khó tiếp xúc của thiết bị y tế, dụng cụ cần vệ sinh trong phòng thí nghiệm…