Cryogenic box 81 vị trí / Nhựa PC / Nhiệt độ âm sâu -196 °C

Cryogenic box làm bằng nhựa polycarbonate rất chắn chắc, kháng cồn và dung môi hữu cơ nhẹ về mặt hóa học

Danh mục: