Bình tam giác 250ml-500ml-1000ml dùng trong phòng thí nghiệm