Buret 25ml chuẩn độ có khóa nhựa, dễ dàng điều tiết chất lỏng hoặc dung dịch